Escavadoiras ou escaladeiras

Denominación Escavadoiras ou escaladeiras
Departamento Outros
Oficios Galocheiro
Outros datos Privada
Descripción As escavadoiras son ferramentas que usaban para escavar a madeira que levan os galochos na súa base.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos