Forma das picas

Denominación Forma das picas
Departamento Outros
Oficios Pastor
Material Madeira
Outros datos Privada
Descripción Este aparello de madeira utilizábase para poner unha vara de madeira verde ,suxetala e darlle forma ata que estaba seca e quedaba unha pica.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos