Carrancas

Denominación Carrancas
Departamento Outros
Oficios Pastor
Material Pel, Metal
Outros datos Privada
Descripción As carrancas son colares que usaban os mastíns,que polo exterior estaban cubertos por puas para protexerse dos ataques do lobo.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos