Chocallos

Denominación Chocallos
Departamento Outros
Oficios Pastor
Material Madeira, Pel, Metal
Outros datos Privada
Descripción Os chocallos son pezas de metal que no seu interior levan un badal de madeira ou corno que produce un son o moverse,que se colga do pescozo dalgúns animais.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos