Púa

Denominación Púa
Departamento Outros
Oficios Pastor
Outros datos Privada
Descripción A púa é unha cuncha de caracola, utilizada polos pastores para chamar pola res para axuntala cada mañá.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos