Fouce

Denominación Fouce
Departamento Outros
Oficios Seitureiro
Material Madeira, Metal
Outros datos Privada
Descripción A fouce é unha ferramenta que se utiliza para segar.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos