Serrón

Denominación Serrón da poda
Departamento Adega
Material Madeira, Metal
Outros datos Privada
Descripción Este serrón usábase para facer os traballos de poda nas cepas.
o_carroo_carroo_carro

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos