Museo Etnográfico de Vilariño de Conso

Alfombra de plumas

Denominación Alfombra de plumas
Departamento Cuarto de durmir
Material Tea, Plumas
Outros datos Privada
Descripción Esta alfombra estaba feita no tear con lenzo e plumas.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos